Småländska vägskydd - Blankefall (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, May 20, 2009, 23:47 (5510 dagar sedan)

[image]
Gasljussignal och ljudsignal under granen. Det tycks finnas en påstigningstavla ("plåtstins") och en skylt "Hållplats för rälsbuss" nära vägen, och en plattform till höger. Den låga placeringen av vad som antagligen är en hållplatskur har säkert tillkommit för att inte skymma vägtrafikanternas sikt mot banan. Vid vissa korsningar invid hållplats var kuren t o m nedsänkt delvis under marknivå för att inte skymma.

[image]
Är det samma plattform och hållplatskur som på övre bilden? Det är inte mycket som är likt. Möjligen kan undre bilden tänkas vara spegelvänd (den övre är rättvänd; på min "originalreprobild" kan man läsa rättvänd text på kryssmärket), men olikheterna är likväl stora. Och att en så liten plats som Blankefall skulle haft två plattformar är osannolikt (enstaka andra hållplatser hade detta för att undvika att tågen i ena riktningen skulle behöva stanna före korsningen). Eller är endast ena bilden tagen vid Blankefall???

Bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum, och är antagligen tagna i januari 1956 vid det Blankefall som ligger mellan Nässjö och Eksjö


Hela tråden: