Skånska vägskydd och blockposter: Stattena (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, May 22, 2009, 21:44 (5237 dagar sedan)

Några bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, tagna i februari 1956. Platsen är Stattena, och eftersom det är en dubbelspårig bana med en automatisk blockpost antar jag att platsen är det Stattena som ligger i södra delen av Hässleholm. De automatiska blockposterna hade tidigare egna namn, och detta gällde även de blocksignaler som låg vid stationsgränsen.

[image]
Huvudljussignalen vars baksida syns till höger är gissningsvis infartssignalen till Hässleholm. Blocksignalen för sydgående tåg på vänsterspår är den strålkastarsignal som syns till vänster. På motsvarande kontaktledningsstolpe till höger skymtar en linjedvärgsignal som är blocksignal för högerspår. För infart från högerspår fanns antagligen ingen fast signal.
[image]

[image]

Vägskyddsanläggningen består av gasljussignaler och ljudsignaler

[image]
[image]
[image]

Mer om automatisk linjeblockering


Hela tråden: