Sydsvenska vägskydd: Mästocka (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, May 24, 2009, 19:37 (5235 dagar sedan)

[image]
Denna övergång ligger antagligen mellan Veinge och Laholm, banvakt.se har uppgifter om en banvaktstuga med det namnet.

De elektriska ljus- och ljudsignalerna kanske är nyuppsatta? Bilderna bör enligt märkningen vara tagna i mars 1956
[image]

Den runda signalskärmen längst till höger är övergångens dubbelsidiga V-signal. I bakgrunden skymtar baksidan av en gasförsignal, kanske Veinges södra försignal?

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: