1956: Bommar byts vid Ålderdomshemmet (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, maj 25, 2009, 23:23 (4019 dagar sedan)

[image]
Vägkorsningen Ålderdomshemmet låg förmodligen någonstans i södra Sverige. Kyrktornet i bakgrunden kanske kan ge en ledtråd? I april 1956 bytte man från gamla mekaniska bommar till nya typen av bommar med individuell drivanordning (enhetsdriv) i varje bomstativ. De nya bommarna är uppsatta längre ut från spåret än de gamla. På bilden ovan skymtar vridlyktorna som satt på de gamla bomstativen. Vad som inte syns så bra är att det i bakgrunden finns en semafor, antagligen infartssignal till en station i bildens fond. Mellan semaforen och vägövergången ser vi baksidan på en tvåskens huvudsignal. Den kan möjligen vara en nyuppsatt utfartssignal till den förmodade stationen, och i så fall har man troligen just monterat en ny infartssignal bakom fotografens rygg, och alltså flyttat ut stationsgränsen. Semaforen är - om hypotesen håller - på väg att tas bort. En annan möjlighet är att huvudsignalen satts upp för att skydda vägövergången, något som förekom ännu i slutet av 1950-talet. En tredje möjlighet skulle kunna vara en lastplats bakom fotografens rygg.

[image]
Bilden ovan visar hur mycket bättre synbarhet de nya bommarna har med sina rödgula plankor. De gamla bommarna, som säkert inte målats på länge, ser däremot helt svarta ut. Kryssmärkesstolparna med sina ganska stora lyktor är säkert nyuppsatta.

Nedan en förstoring:
[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum