Uppgifter del 1 (Fordon: lok)

av Conny Sernfalk, Tuesday, June 16, 2009, 00:00 (5100 dagar sedan) @ Lars Olof Lidmo

Här kommer div uppgifter om loket från olika källor. Komplettera gärna. Bifogar två bilder tagna i Västervik 1970-06-24

[image]

[image]

1948-07-01
Den 1/7 1948 förstatligades även VGJ. VGJ:s lok nr 20, 21, 29 och 30 kom således även de nu att ägas av SJ och de omlittererades till Gp 3117-3120. I samband med förhandlingarna om förstatligandet av VGJ så föreskrev SJ att VGJ skulle beställa och bekosta fyra nya lok av typen Gp samt en ny reservpanna. Dessa fyra lok tillverkades av Motala verkstad medan tendrarna gjordes av ASJ-Falun. De levererades 1950 och fick nr: 3132-3135. De hade 1100 mm drivhjul mot 1040 mm för de övriga loken. Detta innebar att de fick gå i 60 km/tim mot 50 km/tim för de äldre loken och de kunde därför också användas i persontågen. Dragkraften blev i gengäld något sämre, 6,4 mot 6,8 ton.
Källa Krister Perssons hemsida http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html KP

1950-02
Leverans till f.d VGJLoket utrustat med ångbroms, apparater för knorrbroms, apparater för vakuumbroms, 13 kg/cm2 ångtryck, överhettning, Standard AGA gasbelysning, hastighetsmätare och sluten hytt AJ/Str 77 (1950)

1951-06-08
Foto i Skara Nybergska saml Sveriges Järnvägsmuseum Foto

1953
I tjänst på Västgöta-nätetKälla Krister Perssons hemsida http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html KP

1953-10-30
Revision kl. IIIA Kv CS

1954
1954 började Tp-dieselloken att levereras och tillsammans med alla YBo5p-rälsbussar och Z4p-lokomotorer som ju också kom vid denna tidpunkt innebar detta att ångloken snabbt slogs ut då dessa var avsevärt dyrare i drift. Detta drabbade även de moderna Gp-loken som nästan helt försvann från fd. VGJ. De flyttades över till Småland. Gp nr 3117, 3119, 3120 och 3133 hamnade i Västervik omkring 1954 och tjänstgjorde på fd. NVHJ, dvs. sträckorna Västervik-Hultsfred och Västervik- Norsholm.
Källa Krister Perssons hemsida http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html KP

1955-10-28
När jag letade efter uppgifter om Nalco-proven på 1950-talet hittade jag följande meddelande daterat 28 oktober 1955 från Folke Åberg i Norköping (maskiningenjör vid 2 ms) till kollegan Knut Nilsson i Göteborg (maskiningenjör vid 5 ms):"Sänder härmed för påseende en säkerhetsplugg, som funnits i eldstadstaket i det från 5 ms inlånade Gp-loket 3133. Det erfordras säkerligen en kraftig torrkokning innan den smälter."Meddelandet vidaresändes till lokmästaren på Göteborg Ö (Marieholm) med följande tillägg:"Går det att utröna vem som satt in denna säkerhetsplugg på loket. Som framgår av pluggen har denna en bult ingängad i hålet, där det i stället skulle vara lättsmält metall. Sök forska i ärendet tillsammans med Vstm Bergström."Svaret tillbaka till Norrköping blev följande:"Med hänvisning till dagens telefonsamtal återsändes säkerhetspluggen för Gp-lok nr 3133. Pluggar av denna typ insattes i fyrboxen i samband med, att loket försågs med "Nalco-matarvattenrening". Tillsatsmedlet verkar frätande på tenn, varför säkerhetspluggen försetts med en ingängad patron av "Starli-metall" enligt Mbr ritning 51679."Kommentar: Den Mbr-ritning som det refereras till, daterad 18 februari 1952./NORNoterade för övrigt att Nalco-användningen var allt annat än problemfri. Inom Boråsdistriktet upphörde användningen av Nalco under 1956. Man försökte komma till rätta med problemen genom en koncentration av ändrade lok så att endast en begränsad personalgrupp hade att handha dem. Inte heller detta tycks ha hjälp. Ett återkommande problem var att loken hade lätt för att jäsa.
Järnvägshistoriskt forum 2008-07-10 / Anders Jansson AJ

1955
Utlånad till 2 Ms Norrköping AJ

1955
Foto i tjänst Norrköping V foto Patrik E saml.Jag har inga dokument eller styrkta uppgifter om hur Gp 3133 användes i Norrköping. En kvalificerad gissning är att loket gick som påskjutningslok i backen just före Kneippens station (Norrköpins västra). Dessa speciella tåg med flottimmer från Norrköpings hamn till Skärblacka var mycket tunga och krävde påskjut. Gp loken kunde ju inte vändas i Skärblacka, hur det var i Norrköping vet jag inte. N4p 3160/3161 var väl normalt sätt dragare i dessa tåg. Men som sagt, osvuret är bäst...
Järnvägshistoriskt forum 2008-07-12/ Patrik E Foto


Hela tråden: