Uppgifter del 2 (Fordon: lok)

av Conny Sernfalk, Tuesday, June 16, 2009, 00:10 (5036 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

1956-1957
I Västervik gjorde Gp 3133 sin sista tjänstgöring med godståg Västervik-Hultsfred ToR under 1956, bara ca. 2 år efter att det hade anlänt från Västergötland. Dock fick den en sista uppgift till att utföra innan den ställdes av. Loket hyrdes ut till den privatägda järnvägen DONJ i Gästrikland under tiden 31/8 - 30/9 1957. Anledningen var att DONJ:s eget lok nr: 10 hade skadats i en olycka med bil och man behövde ett ersättningslok under en begränsad tid. Detta var sista gången Gp 3133 var under ånga.Efter den tjänstgöringen så transporterades loket tillbaka till Västervik och det ställdes upp tillsammans med 3117, 3119 och 3120 på bangården i Västervik. Källa Krister Perssons hemsida http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html

1957-08-23
Sänd från Västervik (till DONJ) AJ

1957-08-31-1957-09-30
I trafik och uthyrd till DONJ KP

1957-09-23
Yttrande från Fsbr. Tillstyrker att loket ska upprustas som beredskapslok Fsbr

1957-10-02
Besiktigat för återlämning från från DONJ 1957-10-02. AJ

1957-10-04
Skrivelse 1957-10-04 från Gd Upmark till Dir Åke Rydbergh.Med referens till en diskussion föregående dag erbjuds SRJ ett Gp-lok i gott skick. Loket var för tillfället utlånat till DONJ men skulle därefter kunna disponeras av SRJ.Gp-loket som hyrdes av DONJ var 3133. Sänt från Västervik 1957-08-23. Besiktigat för återlämning från från DONJ 1957-10-02.Järnvägshistoriskt forum 2008-07-15 / Anders Jansson AJ

1957-12-17
Enligt en förteckning från 17/12 1957 hade 2 ms då 6 st Gp-lok: 3117, 3118, 3119, 3120, 3133 och 3135.Järnvägshistoriskt forum 2008-07-12/Stig Lundin SL

1957
Förflyttad till Västervik StS

1958-01-01
Teknisk utrustning:ångbroms, apparater för knorrbroms, 13 kg/cm2 ångtryck, överhettning, Turboelektrisk belysning, hastighetsmätare, sluten hytt, Ess tuber och Nalco matarvattenrenare Str 77

1964-05-10
Foto uppställd utomhus i Västervik av Ulf Fjeld Foto

1964 sommaren/hösten
Då det gäller loken i Västervik så kvarstod de på bangården till sommaren/hösten 1964. När breddningen av linjen Västervik-Åtvidaberg skulle utföras så byggdes bangården i Västervik om och loken kunde ej vara kvar där. Det beslutades att loken skulle ställas upp på hamnspåret längs med kajen i Verkebäck sydväst om Västervik. Detta skedde alltså sommaren/hösten 1964. Så småningom så drogs Gp 3133 in till Västervik och ställdes upp på det s.k. "Burma-spåret" bakom vagnhallen.
Källa Krister Perssons hemsida http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html KP

1966-01-01
Upptagen i Str 420 med samma tekniska utrustning som 1958-01-01 Str 420

1966-12-18
Uppställd i Verkebäck WS

1967-10
Uppställd i Västervik WS

1968-04-11
Slopad för skrotning inkl panna 2266 och tender 3133 SJ-AFB

1969-02
Observerad utomhus i Västervik CS

1970-05-16
Observerad utomhus i Västervik CS

1970-06-24
Observerad utomhus i Västervik CS

1971-01
Foto utomhus i Västervik av Jan Lindahl Foto

1971-06-02-1971-09-02
Gp 3133:s resa mot skrotdöden skedde i etapper. 2/6 1971 transporterades den först från Västervik till Hultsfred i ordnarie godståg efter Z4p 312. Inför den färden hade några med Herbert Paalberg i spetsen målat lokets sotskåp, buffertbalk och plogar samt satt björkkvistar i strålkastarfästena. 7/7 1971 drogs den ned till Braås. 2/9 1971 så drogs loket ned sista biten till Växjö av ett Tp-lok för vidare transport därifrån med överföringsvagn till SJ:s skrotningsanläggning i Vislanda.
Krister Perssons hemsida: http://hem.bredband.net/b284322/jvg/Gp/Gphist/index.html KP

1971-06-26
Foto utomhus i Hultsfred av okänd 1971-06-26Enligt WS fanns loket kvar i Västervik 1971-06-29 jmf med ovan Foto/WS

1971-07-03
Hultsfred WS

1971-07-05
Åseda Kommentar Jmf med ovan uppgift från Krister Persson WS

1971-08-02
Uppställd i Braås WS

1971-09-02
Foto utomhus i Växjö av Jan Olsson. Gp 3133 har just anlänt till Växjö efter att ha transporterats ned från Västervik efter ett Tp-lok för vidare befodran till Sj:s skrotningsplats i Vislanda. Foto

1971-09-03
Anländ Vislanda WS

1971-09 Skrotad Vislanda SL

Panndata

1949
Lev med panna SJ Gp 2266 Motala 3354 1949. Pannan skrotades med lok 3133 1971 SL

Pannrevisioner panna 2266

1953-10-30
Kl. IIIA Kv. CS

Tenderdata

1950
Lev med tender V & M Falun 43 1950 WS

Övrigt

Artiklar mm i TÅG, SJK meddelanden och Järnvägsteknik
FOTO : SJ-14 ÅNGLOK 891 SJ Gp 3133 MV 970 1950 1D-2 Skara -51 T5/68
FOTO : SJ-382 ÅNGLOK 891 SJ 3133 Gp MV 970 1D-2 Nkp V ca -55 T6/94
http://www.ekeving.se/


Hela tråden: