Högerplacerade vägsignaler (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, tisdag, juni 16, 2009, 21:35 (4510 dagar sedan) @ PO

Kanske SJ trodde på ett positivt valresultat 1955 där omröstningen handlade om att införa högertrafik?:-D

kanske det, högertrafik hade väl för övrigt varit på förslag redan tidigare.

Mest troligt är dock att kryssmärken och ljussignaler placerades på den sida där de syntes bäst. I Kungliga Järnvägsstyrelsens informationsskrift från 1930 nämns att kryssmärke "i allmänhet" placeras på vägens vänstra sida. Men som vi sett på många bilder från 1950-talet förekom även högerplacering. I de flesta fall kan man ana att kurva, anslutande väg, skymmande träd eller byggnader är orsaken. Man bör också betänka, att de aktuella vägarna ofta var smala och glest trafikerade. Det fanns alltså ingen stor risk att en högerplacerad signal skulle skymmas av mötande fordon.

En mera underlig placering av ljussignaler var att på dubbelspårig bana sätta signalerna mellan spåren. Detta förekom bl a under 1920-talet på den av spårvagnar trafikerade järnvägslinjen Göteborg - Saltholmen. Signalerna var dock så högt placerade att de syntes ovanför vagnarnas tak

Mer om vägskydd


Hela tråden:

 

powered by my little forum