Emarp 1955 - stopplykta, K16, tryckknapp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, juni 22, 2009, 00:05 (4499 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Signaltjänsten har troligen gjort en modifiering av ställbocken, kanske så att vägsignalerna kopplas bort om tågvägslåset är upplåst vid växling på lastplatsen, och så att varningssignaleringen kan startas med en tryckknapp när tåg eller vagnuttagning lämnar platsen efter växling? Antagligen är det signalarnas portföljer som lutar sig mot ställbocken

När jag kollar i tidtabellsboken del A 1955 visar det sig vara just så, men anordningarna fanns i drift i varje fall 1955, så det är inte dessa ändringar som föranlett fotograferingen. Undantagsbestämmelserna i tdt-boken del A för 1955 visar också att det fanns en automatisk stopplykta för tåg mot Nässjö. Lyktan var uppsatt på västra infartssignalen (på baksidan av signalen för man förmoda). Vägkorsningen låg antagligen något väster om denna infartssignal


Hela tråden:

 

powered by my little forum