Skånska vägskydd: Hustofta (Kattarp - Höganäs) 1956 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, June 22, 2009, 22:03 (5478 dagar sedan)

[image]

En tämligen bred väg. Kanske har där tidigare funnits bommar eller grindar?

[image]

I början av 1950-talet var SJ inne på att införa CTC (fjärrblockering) på samtliga de fyra linjer som utgick från Kattarp. Vid närmare undersökning visade sig CTC på Möllebanan vara en synnerligen olönsam investering. Det var betydligt bättre att satsa på att automatisera de flesta vägskydden. Alternativt kunde man tänka sig att försöka få tillstånd att helt ta bort säkerhetsanordningarna och köra mycket sakta över vägarna. Kanske tillkom ljus- och ljudsignalanläggningen vid Hustofta som en följd av denna "CTC-utredning"?

[image]

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: