Regelskydd (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, måndag, juli 06, 2009, 11:44 (3787 dagar sedan) @ BJ

Har konstaterat att Typsnittet för LIVSFARLIG LEDNING ser ut att ha varit av typ med serifer.

Numera finns inga serifer på dessa skyltar. Vad jag vet.

Det var en intressant aspekt som jag aldrig noterat!

På en av bilderna från Bonnarp i inlägget ovan finns en någorlunda bra bild på en skylt av äldre typen. Bilden är sannolikt tagen i mitten av 1950-talet. Förstoring:

[image]

Redan vid SJ elektriska försöksdrift omkring 1908 förekom skyddsportaler, dock utan varningsskylt på portalen.

I SJ:s hundraårsskrift från 1956 finns på sidan 389 en bild på en skyddsportal med betongstolpar, skyddsreglar av järn och en skylt av exakt samma utseende som i Bonnarp. Den nutida seriflösa skylten är tydligen av senare datum.

Som en kuriositet kan nämnas, att Helsingborgs stad av estetiska skäl var motståndare till "regelskydd", som var SJ:s benämning på portalen med skyddsreglar. Staden lyckades få SJ att, vid elektrifieringen Ramlösa - Hälsingborg C på 1940-talet, avstå från regelskydd vid ett par övergångar. Bl a gällde det Södergatan, där spårvägens kontaktledning skulle göra det nödvändigt med ovanligt många stolpar för att bära upp reglarna. SJ gick med på att istället ordna extra långa avkopplingsbara sektioner på kontaktledningen, så att järnvägsledningen garanterat var strömlös när bommarna var uppe. Vid korsningar med spårvägen fanns annars ett arrangemang med kortare isolerade sträckor, så exempelvis vid Gränsgatan.

Om det vid korsningar utan regelskydd blev något fel som hindrade att järnvägens kontaktledning gjordes spänningslös, kunde man likväl få öppna bommarna, men då krävdes fyra vakter vid varje korsning för att varna fordon med hög last, fotgängare med långa föremål mm. Ett ganska komplicerat upplägg för att inte förfula miljön med skyddsportaler. Dessutom visade det sig att gatu- och spårvägstrafiken stoppades onödigt länge pga de extra säkerhetsarrangemangen, och vid något tillfälle inträffade en kortslutning som stoppade hela spårvägsnätet under någon timme. Därför dröjde det inte länge innan staden ändrade uppfattning, och tillät regelskydd [3 signalsektionens handlingar]


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum