Alvesta 1957: Provisoriska fällbommar. Hängande ynglingar skadar vägskydd. (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, July 13, 2009, 00:21 (5185 dagar sedan)

[image]
1957 skulle man i Alvesta ordna en provisorisk plankorsning. Detta hade väl förmodligen samband med bygge av viadukt över bangården.

[image]
Bilden ovan visar antagligen den gamla korsningen som skulle stängas

[image]
Ovan en bild norrut några månader senare. Då hade den provisoriska övergången färdigställts. Kyrkogatans gamla korsning låg femtio meter längre norrut.

[image]
Den provisoriska övergången var klar den 27 mars 1957. Antagligen togs den i bruk i början på april. Natten mot den 30 mars 10 - 15 minuter efter midnatt uppstod ett fel på vägskyddsanläggningen. Detta gällde antagligen den gamla korsningen. Två man måste sättas in för att bevaka korsningen. Signalreparatören som omedelbart (!) var på plats fanns att linorna var i oordning och avbrutna. En Alvestabo, som ofta brukade besöka tågexpeditionen (kanske en järnvägsdiggare??) kunde vid nästa besök berätta orsaken till det mystiska bomhaveriet: När han passerat övergången ca 0.15 hade två ynglingar, i sällskap med två flickor, hängt sig fast i en av bommarna som var på väg upp. SJ skrev till landsfiskalen att "det är uppenbart, att skadorna på bomanläggningen orsakats av dessa fyra ungdomar". Det framgår dock inte riktigt om alla fyra hängt sig i bommen, eller om flickornas medverkan begränsat sig till uppmuntrande av ofoget.

[image]

Den 22 september 1958 hade den provisoriska övergången tjänat ut, uppenbarligen var viadukten då färdig.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionen, dnr 119/55


Hela tråden: