Om WFJ- Spåret Mejeriet-Reningsverket (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, tisdag, mars 11, 2008, 11:44 (5225 dagar sedan) @ Bo Johansson

Jag citerar:

Det kan väl aldrig bli en kommunal angelägenhet att finansiera en museijärnväg och att subventionera driften av densamma?


Som kommunpolitiker skulle jag aldrig ställa upp på WFJ efter de påhopp som WFJ gör på kommunen i denna ledare.

Bo

Jag har läst ledaren. Kommunen har inte varit samarbetsvillig, det har vi alla förstått, men var det rätt av WFJ att lägga an den tonen? denna klagovisa höjer knappast stämningen inför de kommande förhandlingarna? möjligen läser kommunpolitikerna också Gurklisten?


På 1980-talet tvingades föreningen att riva upp resterna av linjen mot Ödeshög bortom övergången vid gamla mejeriet.

Genom detta agerande omöjliggjordes de planer vi hade på att bygga en vagnhall vid reningsverket och även kunna få undan’fula’ orenoverade fordon från stationen.

Det är mycket synd att det spåret revs, kan det ha varit 1983 eller 1984? Iaf minns jag att sträckan var igenväxt av meterhöga träd och sly. Efter att VÖJF (WFJ) tagit över banan: kördes det någonsin ett tåg där ? Stod det någonsin några vagnar uppställda där? byttes det någonsin en slipers på nämnda sträcka? Alltså här ser jag att problematiken var lite av densamma som dagens osämja med bönderna i Rävsjö, dvs. det fanns visioner, men inget hände. Kommunen tyckte att det såg ovårdat ut, de lade fram lösa planer på en väg som alibi för att bli av med järnvägen. Sen gick väl spåret inte ända ut till reningsverket heller? Har för mig att spåret slutade vid ett brofäste där Vasavägen slutar. Själva bron var borta och sen tog även banvallen slut. Så att bygga en vagnhall vid reningsverket hade knappast varit realistiskt ändå.

En viss överoptimism eller oförmåga att begränsa ambitionerna
kan vi nog beskyllas för.Vi har skaffat på oss litet onödigt
många vagnar och diverse saker som ’kan vara bra att ha’.

Exempelvis skaffades ganska många godsvagnar från Nordmark-
Klarälvens Järnväg.

Är detta redaktörens egna tankar? Misstänker att C.B sneglat lite på mina inlägg här.


Hela tråden:

 

powered by my little forum