Decauvillelok från Kristinehamn? (Fordon: lok)

av Dag Bonnedal @, Tuesday, March 11, 2008, 14:28 (5383 dagar sedan)

Från våra smalspårskollegor i Norge har jag fått frågan om någon känner till mer om följande:
Nesttun Osbanen utanför Bergen i Norge öppnades 1893. Den byggdes med de Svenska 600 mm banorna (främst KLJ) som direkt förebild. En studiedelegation med experter från NSB besökte Sverige. Spårvidden blev dock 750 mm för NOB
När man skulle köpa in lok så begärdes in offerter från flera håll. Man köpte Decauvilles Malletlokstyp (som anvädes vid de tre första Svenska 600-banorna) men de köptes in direkt från tillverkaren Tubize och var försedda med deras tillverkningsskyltar.
Ur tillgängligt arkivmaterial i Norge framgår att man även hade fått in en offert från Krlstads M.V. Detta var ju samm år som Karlstad till att börja med hyrde Kristinehamns Mek Vst (för att senare ta över helt).
Är det någon av våra kunniga skribenter som har tittat i arkivet i Ängelsberg och har någon uppfattning om vad som ev. kan finnas om detta där?
Hur mycket lokritningar finns bevarat i Ängelsberg?
Hur tillgängligt är arkivet?

Dag B

NOB - Stend stasjon


Hela tråden: