Demokratiunderskott - debattinlägg (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Björn Stråhle ⌂ @, lördag, januari 05, 2008, 12:20 (5252 dagar sedan) @ Affe

Hej!

Denna typ av debatt är intressant. Ponera att en grupp ’fåtöljrallande ’ medlemmar, dvs de som endast ’tycker’ saker och ting, i MfXX anser att vagn YY bör skrotas. Genom en demokratiomröstning på nätet når de majoritet för skrotning. Styrelsen ges uppdraget att genomföra det hela. Nästa gång har en annan gruppering kommit fram till att upplösa föreningen och sälja inventarierna. Överskottet ska investeras i en ny verksamhet, som verkar roligare.

Anledningen till våra "gammalmodiga" föreningsstadgar, är bl a för att ha rutiner och regler för verksamheten, men också för att undvika ’kupper’. I Svenska Spårvägssällskapet har vi gjort tillägg i stadgarna, vilket innebär att vid årsmöte krävs minst 40 medlemmars närvaro för beslutsmässighet. Det blir således svårare att sabotera verksamheten och att förstöra det kulturella arv, som byggts upp.

Tills vidare, har åtminstone jag svårt att se en bättre modell, än den representativa demokratin. Internets stora styrka - öppenheten - är också dess stora svaghet - att låta fegisar gömma sig. Alltför många oseriösa döljer sig under alias. Att ge dem beslutsrätt är inget jag önskar medverka till.

Att tro att vi får fler aktiva genom nätröstning tvivlar jag också på. I stället kan man fundera över varför ansvarstagande blivit omodernt. Att vara aktiv är att ta någon form av ansvar. Det innebär också att verka i en miljö med sociala kontakter, vilket faktiskt ger positiva vibrationer. Att helt avhända sig ansvar och socialt umgänge och i stället sitta på kammaren och utöva makt genom nätröstning, verkar vara fel väg till ökat engagemang och att motverka demokratiunderskott.

Hälsningar från Björn
Ordförande Svenska Spårvägssällskapet
Medlem i Järnvägsmusei Vänner, m fl


Hela tråden:

 

powered by my little forum