Om WFJ- Spåret Mejeriet-Reningsverket (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Brimalm @, Vadstena, Tuesday, March 11, 2008, 15:09 (5383 dagar sedan) @ Christer Andersson

Samtliga politiker i kommunfullmäktige samt i fritids- och tekniska nämnden har fått detta nummer av Gurklisten och förhoppningsvis läser de artiklarna.

Naturligtvis ska diskussionerna föras i en hövlig och civiliserad ton och föreningen ska vara självkritisk, men vi tycker samtidigt det är viktigt att det klarläggs att det inte bara är föreningen som brustit, utan att även kommunens agerande genom åren har lämnat övrigt att önska. Det erkänner f.ö. även företrädare för kommunen åtminstone underhand.

Jag tror nog att berörda politiker tål att läsa detta (och kanske tänka tillbaka litet självkritiskt de också) utan att det lägger några hinder i vägen för en dialog som vi hoppas ska komma igång.

Just nu händer det väldigt mycket och om det vill sig väl tror jag WFJ kan gå stärkt ur den här krisen.

Christer Brimalm, redaktör för Gurklisten


Hela tråden: