Om WFJ i Gurklisten 1:2008 (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Bo Johansson, tisdag, mars 11, 2008, 17:56 (5224 dagar sedan) @ nicke

Du har uppenbarligen inte fattat ett dugg av vad en idiell museijärnväg är för något och under vilka premisser den verkar. Det är inget börsnoterat bolag som kan "renodla" och "trimma" sin verksamhet utifrån rent ekonomiskt synsätt. Vi är låsta med uråldrig teknik som kostar enorma pengar på alla sätt. Det fanns en anledning att ånglok försvann. En idiell förening får definitionsmässigt ej heller gå med vinst utan allt överskott ska omvandlas i föreningen. :-(

Det är jag väl medveten om. Min frågeställning är om det är en kommunal angelägenhet eller en angelägenhet för landstinget att stötta en museijärnväg ekonomiskt?

Jag anser inte att det är realistiskt att en föreningen skall förutsätta allmosor från det allmänna för att bedriva sin verksamhet. Vi är alla besjälade av tanken att bevara alla järnvägar och alla fordon. Går verkligen det? Är det verkligen ett samhällsintresse att bevara allt?

Även intresserade måste våga tänka tanken om att bevara allt och dessutom på ett nyktert sätt förhålla sig till om det är realistiskt och genomförbart. Är det inte genomförbart på uppställda premisser måste man inse det och våga hantera frågan utan att bara ropa på hjälp från det allmänna.


Hela tråden:

 

powered by my little forum