Skånska vägskydd: Höllviksnäs idrottsplats (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, July 23, 2009, 20:43 (5174 dagar sedan)

Idrottsvägen som korsade Falsterbobanan vid Höllviksnäs fick automatiska vägsignaler 1952.

[image]
Elektriska ljussignaler och Aga-klockor

[image]
Kryssmärkesstolpar av röd- och gulmålade räler.

Anläggningen besiktigades den 27, 28 och 30 juni 1952. Antagligen togs signalerna sedan i bruk. Det påpekades dock vid besiktningen, att vägen skulle flyttas två meter när betongplattor för övergången så småningom blev levererade. Då skulle det bli nödvändigt att justera signalernas lägen.

[image]

Anläggningen fungerade helt automatiskt för tåg mot Falsterbo, men i motsatta riktningen startades den manuellt av tågvakten vid Höllviksnäs hållplats. När hållplatsen var obemannad skulle tågpersonalen starta varningssignaleringen genom att trycka in en knapp vid hållplatsen. Höllviksnäs hållplats låg enligt tidtabellsboken del A ungefär 500 meter före korsningen, så antagligen ansågs sträckan för kort för att få tillräcklig förvarning med en spårledning som började bortom hållplatsplattformen.

En tågvakt svarade enligt säo för tågklarering vid blockpost, signalplats eller lastplats. Höllviksnäs var däremot hållplats, men det förekom i varje fall tidvis att tåg vände i Höllviksnäs, så kanske tyckte man därför det var befogat med en tågvakt.

Det fanns för säkerhets skull en stopplykta före Idrottsvägen i riktning från Höllviksnäs hållplats. Anordningarna beskrivs närmare i tidtabellsboken del A 1959

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter om driftsättning från 3 signalsektionen, dnr 24/52


Hela tråden: