WFJ och kommunen-Förtroendekris? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, tisdag, mars 11, 2008, 22:31 (5224 dagar sedan) @ Richard Loe

Ja, hade jag varit den som skrivit ledaren så hade jag aldrig vågat klaga på detta sättet i denna situationen, ej heller antyda att föreningen är beroende av bidrag för att få finanserna att gå ihop.

Jag blev faktiskt förvånad över den här ledaren, tycker att den låter uppgiven och det känns som de upprörda känslorna har färgat av sig på tangenterna.

Det är ett försvarstal där man marginaliserar sina egna tillkortakommanden, dvs. ingensatta kulvertar, igenväxning av träd, buskar och ogräs på banan.

Igensatta kulvertar är allvarligt, i dessa klimatförändringars tider kan en igensatt kulvert leda till översvämmning och förstörda grödor för bönderna. Det finns all anledning att beakta detta.

Det är ett försvarstal fyllt av självömkande utfall.

Mötet hölls i en trevlig och saklig
anda och vi såg fram emot att träffas igen.

Underförstått, att senare möten var otrevliga och osakliga

Så behandlar man alltså en idéell förening som under över
trettio år lagt ned många tusen oavlönade arbetstimmar och dito
privata medel på att för framtida generationer...

På en direkt fråga om brevet från lantbrukarna
hade varit den utlösande faktorn bakom nämndens ändrade
beslut att säga upp oss för avflyttning
blev svaret nekande.

Här känns det som WFJ misstror kommunen och att de ljuger.

Det kan resas frågetecken kring det juridiskt hållbara i att neka
föreningen fortsatt hyra / arrende
efter så lång tid och med de motiveringar
som kommunen anför.

Kommunen äger järnvägen, är det juridiskt möjligt för kommunen att säga upp hyresgästen? Vad säger lagen?

Följaktligen har
kommunens inställning hela tiden varit avvaktande och halvhjärtad.
Det rejäla stöd som vi skulle ha behövt har vi tyvärr
aldrig fått.

Vad beror det på? Det vore intressant att veta.

Enligt ett muntligt löfte skulle vi få ta över rälsbussgaraget när Swebus lämnade det, men det löftet hölls inte.

Vem gav löftet? Vad är ett muntligt löfte värt i sådana här sammanhang? Just den här meningen borde man strukit helt, för muntliga löften väger lätt när det gäller uthyrning av lokaler, att påtala att löftet inte hölls är onödigt och undergräver relationen mellan WFJ och kommunen. Hur ska man kunna lita på varandra i framtiden?

men resurserna i form av frivillig
arbetskraft och pengar har tyvärr inte räckt för att uppnå
målen.

Att ständigt framhäva sina brister, gör att kommunen blir alltmer övertygade om att avhysningsbeslutet var riktigt. De kommer knappast att se bristerna som förmildrande omständigheter och hjälpa föreningen för att de tycker synd om den.

’Miljöfrågor vid en avveckling
Nedläggning av järnvägsområdet
mellan Vadstena och Fågelsta
är förenat med att ta hand om
räl, slipers och banvall samt avyttra
marken till omgivande
markanvändning. Detta innebär
troligen krav på undersökningar
av föroreningsgrad, efterföljande
sanering och bortforsling av
förorenat material till godkänd
deponi.

Skrämseltaktik

Det känns som man i denna trängda situation spelar ut hela känsloregistret för att rädda föreningen. Nu är ju detta skrivet i föreningens interntidning, så det må vara, där får man tycka till järnvägsentusiaster emellan, men att dela ut denna klagovisa till kommunpolitikerna är att skriva under sin egen dödsdom.


Hela tråden:

 

powered by my little forum