Skånska vägskydd: Henninge vid stambanan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, July 28, 2009, 20:55 (5442 dagar sedan)

[image]

1953 tillkom en automatisk vägskyddsanläggning vid Henninge mellan Höör och Sjöholmen. Bilden ovan togs antagligen sommaren 1953. Anläggningen besiktigades den 1 augusti, men jag vet inte exakt när den togs i bruk.

Av tidtabellsboken del A 1955 framgår att ljus- och ljudsignalerna för tåg söderut kontrollerades av de automatiska blocksignalerna vid Ormanäs blockpost. I motsatta riktningen fanns motsvarande kontrollfunktion i blocksignalerna vid blockposten Norra Stehag. Sjöholmen var håll- och lastplats och hade inga blocksignaler. De nämnda blockposterna förreglade därför även växlarna vid Sjöholmen.

I riktning norrut satte man upp en stopplykta före övergången. Det är väl den lyktan som - ännu inte ibruktagen och därför bortvänd - syns på bilden ovan. När man växlade vid Sjöholmen måste vägskyddsautomatiken kopplas bort, eftersom den spårledning i uppspåret som normalt startade varningssignaleringen sträckte sig in mot lastplatsen. Den automatiska funktionen bortkopplades när ett visst blockfält vid Sjöholmen förreglades, och samtidigt tändes stopplyktan. V-signaler fanns ju vanligen inte vid denna tid.

[image]

Mannen med hatten lät sig fotograferas med ryggen mot tågens normala körriktning. Kanske hade han begärt bandisposition? Varselvästar fanns knappast vid denna tid, troligen inte ens varselhattar med reflekterande hattband:-)

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens handlingar i Göteborgs landsarkiv, dnr 16/53


Hela tråden: