WFJ och kommunen-Förtroendekris? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Brimalm @, Vadstena, Wednesday, March 12, 2008, 12:40 (5382 dagar sedan) @ Christer Andersson

Din tolkning av texten och spekulationer om hur politiker reagerar på den får väl stå för Dig. I föreningen har vi ansett att vi måste ha rätt att försvara oss. Det handlar ju om två parter som skrivit avtal. Föreningen har inte lyckats uppnå sina målsättningar enligt avtalet, det är sant, men kommunen har inte heller fullföljt sina åtaganden. Det tycker vi är viktigt att känna till.

Men fortsättningsvis handlar det inte om att blicka bakåt, utan att hitta konstruktiva lösningar. Det jobbar vi för fullt med nu.

Jag ska tillåta mig att bli litet personlig också. Det är alltid lätt att ha synpunkter på vad "man" och "någon" "borde" göra. Du är ju östgöte och intresserad av smalspåret och bor inte långt från Vadstena. Om Du, liksom vi, tycker att den historiska järnvägsmiljön, det sista av 45 mil smalspår i Östergötland, är värd att bevara för framtida generationer, så är Du också hjärtligt välkommen att hjälpa till. Information om arbetsläger och arbetshelger finns på föreningens hemsida och om Du inte har möjlighet att hjälpa till praktiskt så finns det konton att sätta in ett bidrag på.


Hela tråden: