WFJ och kommunen-Förtroendekris? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, Wednesday, March 12, 2008, 19:23 (5555 dagar sedan) @ Richard Loe


Vi kan hålla med om att kommunen inte alltid fullföljt sina åtaganden. Men att klaga lång och högt om detta är inte bra förhandlingstaktik i en situation där samma kommun har sagt upp föreningen. Det är definitivt inte konstruktivt. Det hade varit bättre att presentera någon kort form av en REALISTISK handlingslpan för framtiden i en ledare som skickas till kommunen, för då blir det svårare för dom (och andra) att hävda att föreningen inte klarar sina åtaganden. När man senare skriver historien om föreningen så kan man ta upp detta - men absolut inte när man förhandlar från ett svårt underläge.

Precis som jag tycker, WFJ har med all säkerhet rätt angående renovering av lokstall och stationshus, samt muntligt löfte om rälsbussgarage. Ledaren passar bra för gurklistens läsekrets, MEN inte som någon skrivelse till kommunen. Nu har man gått och delat ut tidningen till kommunstyrelsen, så då kommer denna antikommunala ledare antagligen att behandlas som en slags skrivelse, vilket sannerligen kan komma att påverka framtiden för den sista snutten av smalspår i Östergötland. Nu måste WFJ sätta på sig silkesvantarna inför samtalen med kommunen, för kommunen kan tydligen bryta hur många överenskommelser de vill utan att ens behöva kommentera detta. WFJ tycks se kommunen som en likvärdig partner, men det är snarare så att WFJ måste göra allt för kommunen utan att kunna kräva något tillbaka. WFJ kan hoppas att man får något för mödan, men inte kräva något. Likt narren som roar kungen måste nu WFJ bevisa att de kan överleva och vända detta dystra läge till något positivt.


Hela tråden: