WFJ-Svar till Christer Brimalm (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, onsdag, mars 12, 2008, 20:31 (5223 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Din tolkning av texten och spekulationer om hur politiker reagerar på den får väl stå för Dig. I föreningen har vi ansett att vi måste ha rätt att försvara oss. Det handlar ju om två parter som skrivit avtal. Föreningen har inte lyckats uppnå sina målsättningar enligt avtalet, det är sant, men kommunen har inte heller fullföljt sina åtaganden. Det tycker vi är viktigt att känna till.

Antagligen har kommunen inte fullföljt sina åtaganden pga. att WFJ inte fullföljt sina åtaganden. Eller är det tvärtom?


Jag ska tillåta mig att bli litet personlig också. Det är alltid lätt att ha synpunkter på vad "man" och "någon" "borde" göra. Du är ju östgöte och intresserad av smalspåret och bor inte långt från Vadstena. Om Du, liksom vi, tycker att den historiska järnvägsmiljön, det sista av 45 mil smalspår i Östergötland, är värd att bevara för framtida generationer, så är Du också hjärtligt välkommen att hjälpa till. Information om arbetsläger och arbetshelger finns på föreningens hemsida och om Du inte har möjlighet att hjälpa till praktiskt så finns det konton att sätta in ett bidrag på.

Jag ska också bli lite personlig här, visst har jag haft många synpunkter och skrivit en del syrliga kommentarer som retat upp en och annan. Kanske har vissa av mina inlägg varit osakliga och saknat pregnans, men det är ändå unikt att jag som anonym internetanvändare kan få diskutera ämnet WFJ och det skeende som föreningen befinner sig i. Kanske finns det de som tycker att en anonym internet-användare, utan nån som helst position i själva WFJ, inte har nån som helst rätt att tycka något här. För 20 år sen hade den här diskussionen varit en omöjlighet, internet har gjort den möjlig, här är alla likvärdiga. WFJ är en hierarkisk förening som styrts av samma personer i mer än 30 år. WFJ behöver kritik och speciellt nu, det är bra om kritiken kommer från de som vill behålla järnvägen. Christer Brimalm är för mig snarast en ikon inom WFJ, en av föreningens stöttepelare, en genuin entusiast, kunnig som få på ämnet järnvägar och östgötasmalspår i synnerhet. Jag har lästa många intressanta reportage i Gurklisten, allt från ångtåg i DDR, MÖJs östgöta smalspår och nu senast: en teaterpjäs om ett ånglok i England på 1830-talet.

Själv är mitt järnvägsintresse mest på det teoretiska planet. Jag är en flitig biblioteksbesökare, läser gärna järnvägshistoriska böcker, ser filmer, studerar gamla kartor, promenerar på gamla banvaller, samlar på modeller m.m.

Min nuvarande livssituation medger tyvärr inte något praktiskt föreningsarbete. Dessutom är jag ganska egensinnig och saknar säkert den sociala kompetens som krävs för att fungera i en förening. Rent hypotetiskt skulle jag nog kunna byta några slipers, men jag är främst intresserad av att påverka ideologin bakom WFJ, internet är ett bra verktyg för detta. Om Christer Brimalm INTE hade läst inläggen på detta forum hade han troligen heller inte tagit med orden "överambition", "veteranbussar" eller "NKlJ-vagnar" i Gurklistens ledare. Kanske har jag påverkat WFJs ideologi en aning.


Hela tråden:

 

powered by my little forum