"Med vänner som er så... (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Richard Loe, Wednesday, March 12, 2008, 20:43 (5566 dagar sedan) @ Östlund Anders

...kanske man inte hade skrivit en sådan ledare.

Varken jag eller Christer Andersson vill misskreditera WFJ. Tvärtom. MEN, jag tycker inte att WFJ har tänkt igenom hur dom ska skapa det bredare stödet bland allmänheten som krävs för att påverka kommunen. WFJ har heller inte tänkt igenom sin förhandlingstaktik gentemot kommunen. Och detta märks framför allt i ledaren. Det är dags för ett mycket snabbt omtänk!

Kom ihåg, jag är inte medlem i WFJ så jag läser ledaren som utomstående och som en sympatisk järnvägsentusiast, och vare sig ledaren eller det som kommit fram här ger mig intrycket att föreningen har förmågan att ta hand om hela banan. Markägarna är symptomatiska för detta - för hur kunde föreningen glömma att ha regelbundna kontakter med dom? Och man kan inte ha haft regelbundna kontakter, för då hade dikesproblematiken varit uppe på bordet mycket tidigare och hade troligtvis åtgärdats (jag har själv haft ett sådant ansvar för samverkan med markägare, så jag vet hur det kan fungera).

Att WFJ har motverkats av kommunen och andra är tydligt. Men att ta upp detta offentligt är inte bra i denna situationen, det skapar bara mera negativa känslor. Det är mycket viktigare att bygga förtroende genom en positiv och genomtänkt handlingsplan som man kan fullfölja och som tittar framåt.


Hela tråden: