"Dragningslista", vem drog vinstlott ? (Fordon: allmänt)

av Privatpersonen Jonas Hjelm @, onsdag, mars 12, 2008, 21:02 (5218 dagar sedan) @ Göran Sohlberg

Jag vill inledningsvis poängtera att jag skriver nedanstående i egenskap av privatperson och inte i egenskap av JHRF:s ordförande. Jag hoppas att alla kan separera dessa två roller, vilket inte torde vara något problem.

SKÅJ vann lottningen av Hg 787 mot NJM, som bara hade detta enda fordon som önskemål. Detta är beklagligt, även om jag inte har några synpunkter på själva lottningen inför vilken SJVM gjort stora ansträngningar för att ingen kritik mot förfarandet skulle bli aktuellt genom oberoende (Torsten och Ami) observatörer.

Personligen anser jag att loket passar bättre i Nynäshamn istället för Sala, Hagalund, Krylbo eller vad det nu kan bli... Mängden fordon är rimligare i NJM än i SKÅJ, som enligt uppgift förfogar över ca 96 fordon, utan att mängden aktiva i SKÅJ är så oerhört mycket större än någon annan stans.
Dessutom är en stor andel av NJM:s fordon i gott skick och i rimlig proportion till antalet aktiva.
Hg-loken har dessutom en historisk anknytning till Nynäsbanan vilket är ytterligare ett argument för att loket borde hamna i Nynäshamn.

Nu har lotten fallit på SKÅJ och det jag vill argumentera för är att SKÅJ tar sig en rejäl funderare på om detta verkligen är lämpligt.

/Jonas


Hela tråden:

 

powered by my little forum