WFJ: Vem har lösningen på problemet? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, torsdag, mars 13, 2008, 00:07 (5220 dagar sedan) @ Ante på resa


Tro mig, Christer, just det du skriver ovan har varit en del av min vardag under ett par år rörande en annan bana. Jag fattar. Som jag skriver i mitt inlägg; lär av misstagen men älta dem inte.

I klartext betyder detta att man ska analysera allt man gjort och sedan göra om och göra rätt. Vad som sker här är att det ältas självklarheter med facit i hand.


Vad det gäller bönder och igenväxt bana så har detta varit ett problem i många år, redan 1984 grävdes spåret av strax innan Aska, det var väl en nödlösning pga dålig avrinning, man satte dit ny kulvert och löste det. År 2008 är det återigen fråga om dålig avrinning och igensatta kulvertar. Först efter att bönderna klagat till kommunen slår WFJ på stora trumman och lovar åtgärda bristerna. Varför införde man inte månatliga inspektioner av banan. Man skulle haft en baninspektör som regelbundet körde sin dressin längs spåret, vid minsta tvekan om brister skulle man åtgärdat dessa.

Men de som idag står med ryggen mot stupet vill faktiskt ta nya vägar och det sker faktiskt. Men det kommer kanske att meddelas på andra ställen än här?

Mitt förslag var paketresor; tåg-båt-veteranbuss

Jag tycker också att det görs en hel del höns av fjädrar ur formuleringar i ett par ledare i Gurklisten. Saker som hela tiden tolkas som att "de har inte fattat trots läget... etc".

WFJ är helt klart införstådda med situationen vid det här laget, MEN som det skrivs i Gurklisten så var medlemmarna i chocktillstånd efter beskedet om uppsägning. Det tyder på att de inte tagit situationen på allvar, dvs ingen trodde att kommunen skulle svika WFJ, inte ens efter en tågolycka och 9 år av utebliven trafik. Fanns inte tanken om uppsägning hos någon av WFJs medlemmar under dessa 9 år?

Angående exemplet bönderna så är det är inte så enkelt som sägs om att kommunen kan välja att lyssna på den tyngre parten. För det första; banan är en järnväg. Det finns vissa regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet. Att plöja upp bandiken etc är ett intrång på järnvägsmark som ingen kommun, lantbrukare etc skulle kunna komma undan med. WFJ borde ha tagit strid i saken för där om något har man påverkade vattenflöden etc. För det andra; man har ett avtal med WFJ om den järnväg som hela tiden naggas i kanten. En ren hederssak är att man ser till att avtalet fungerar, även för motparten. Om man ofta väljer lösningar som förändrar verkligheten för motparten så förändrar man ju förutsättningarna för avtalet vilket påverkar dettas legimitet. Man kan ju faktiskt hävda att kommunen inte vet vad det innebär att äga en järnväg.

Det finns regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet -ja MEN det finns väl också regler (även oskrivna sådana) om hur en järnväg ska se ut.

Om järnvägen inte var igenväxt och möjligen mer trafikerad hade kanske böndernas respekt för den varit högre.

Man kan diskutera WFJ i evighet, varför gick det fel? vad ska man göra för att överleva? Jag tror att det var olyckan 1998 som var den utlösande faktorn för att WFJ nu sitter i klistret. Det tar årtionden av hårt arbete att bygga upp en järnvägsförening, men det räcker med en enda resa för att rasera den.

Just nu behöver man bara koncentrera sig på sommarens trafik och hoppas att den faller väl ut. Sen är det bara att vänta på årskiftet.


Hela tråden:

 

powered by my little forum