WFJ: Slipersbytare eller jurister (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, Thursday, March 13, 2008, 11:11 (5381 dagar sedan) @ Bo Johansson

En typisk synpunkt i branschen som tyder på att man missat något i sin omvärldsanalys. Det hjälper inte hur många träd man sågar ned eller hur många sliprar man byter om man inte klarar av det juridiska, har avtal och dispositionsrätt över sin anläggning samt klarar av att hantera erfoderliga tillstånd, förelägganden från myndigheter m.m.

Vem säger att den som är bäst på att röja sly även är bäst strateg eller den bäste förhandlingsföreträdaren?

Bo

Att hitta folk som kan byta slipers och fälla träd är inte speciellt svårt, det är realtivt enkla och konkreta arbetsuppgifter.

Att hitta någon som är bevandrad i kommunala avtal och hur man på bästa sätt hanterar myndigheter och missnöjda bönder, det är svårare.

Det rör på sig i föreningen WFJ nu, det är glädjande att trädröjning påbörjats, det syns när träd fälls, MEN hela den akademiska pappersexercisen syns inte på samma sätt. Egentligen borde lite av pengarna för att köpa in nya slipers läggas på en luttrad konsult med vana från kommunala förhandlingar, så att även den delen av problemet kunde bemötas. Det känns som WFJ satsar alla pengar på ett kort och sen hoppas på det bästa. Det talas om att bjuda in kompetenta personer från näringslivet, men det är kanske något som WFJ håller för sig själv än så länge.


Hela tråden: