"Med vänner som er så... (Järnvägs- och Museiföreningar)

av nicke, torsdag, mars 13, 2008, 11:35 (5223 dagar sedan) @ Bo Johansson

"En typisk synpunkt i branschen som tyder på att man missat något i sin omvärldsanalys. Det hjälper inte hur många träd man sågar ned eller hur många sliprar man byter om man inte klarar av det juridiska, har avtal och dispositionsrätt över sin anläggning samt klarar av att hantera erfoderliga tillstånd, förelägganden från myndigheter m.m.
Vem säger att den som är bäst på att röja sly även är bäst strateg eller den bäste förhandlingsföreträdaren?"

Ingenting. Det handlar INTE om att röja sly och byta slipers i första hand. Det var inte det som avsågs utan aktivt föreningsarbete generellt. Det är synonymt att de som gnäller mest på WFJ här är de som inte är aktiva i NÅGON förening. Jag ger inte mycket för passiva soffrallare. Vill du arbeta med papper i stället för kreosotdoftande slipers? Det finns jobb för dig. Läs upp dig på JVS föreskrifter. 500 sidor så där innhåller en ansökan om särskilt trafiktillstånd. Sitter just nu med det i en annan förening där vi är några stycken som kämpar med det.


Hela tråden:

 

powered by my little forum