WFJ: Vem har lösningen på problemet? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Ante på resa, torsdag, mars 13, 2008, 12:28 (5223 dagar sedan) @ Christer Andersson

Vad det gäller bönder och igenväxt bana så har detta varit ett problem i många år, redan 1984 grävdes spåret av strax innan Aska, det var väl en nödlösning pga dålig avrinning, man satte dit ny kulvert och löste det. År 2008 är det återigen fråga om dålig avrinning och igensatta kulvertar. Först efter att bönderna klagat till kommunen slår WFJ på stora trumman och lovar åtgärda bristerna. Varför införde man inte månatliga inspektioner av banan. Man skulle haft en baninspektör som regelbundet körde sin dressin längs spåret, vid minsta tvekan om brister skulle man åtgärdat dessa.

Visst, man borde. Men det har ju samtidigt varit mycket om hur skräpigt det varit på stationen, sanering av ekonomin, det stora arbetet med att erhålla nytt trafiktillstånd, etc. Kan likväl tolkas som att man tvingats göra smärtsamma prioriteringar.

Men de som idag står med ryggen mot stupet vill faktiskt ta nya vägar och det sker faktiskt. Men det kommer kanske att meddelas på andra ställen än här?


Mitt förslag var paketresor; tåg-båt-veteranbuss

Och det är ett kontruktivt sådant. Hur når man dit? Det är fråga två.

Jag tycker också att det görs en hel del höns av fjädrar ur formuleringar i ett par ledare i Gurklisten. Saker som hela tiden tolkas som att "de har inte fattat trots läget... etc".


WFJ är helt klart införstådda med situationen vid det här laget, MEN som det skrivs i Gurklisten så var medlemmarna i chocktillstånd efter beskedet om uppsägning. Det tyder på att de inte tagit situationen på allvar, dvs ingen trodde att kommunen skulle svika WFJ, inte ens efter en tågolycka och 9 år av utebliven trafik. Fanns inte tanken om uppsägning hos någon av WFJs medlemmar under dessa 9 år?

Vi vet ju inte hur dialogen har sett ut. Vi vet att den inte alltid har varit god men det kan ju räcka med att någon på kommunen sagt att "det är ingen fara, det är nog mest formalia" för att man mentalt ska gripa vilket halmstrå som helst. Omvänt kan man ju säga att man kan ha haft en känsla av att det nog skulle gå vägen med nytt trafiktillstånd, tåg som rullat etc. Tycker man sig se ljuset i tunneln så kan man vaggas in i falsk trygghet. Men allt detta är spekulationer. Läget just nu är känt och det är detta som gäller.

Det finns regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet -ja MEN det finns väl också regler (även oskrivna sådana) om hur en järnväg ska se ut.

Om järnvägen inte var igenväxt och möjligen mer trafikerad hade kanske böndernas respekt för den varit högre.

Sant. Det finns ett problem med att tåget slutat gå, folk anpassar sig till den situationen och brukar inte gilla att tåget kommer tillbaka. Om nu inte tåget varit borta så länge att det är saknat. Men att en järnväg är förfallen ska inte kunna vara ett skäl att riva den om det inte är av säkerhetsmässiga skäl. Eftersom det inte går några tåg på banan är det estetiska skäl vi pratar om. Sen finns det ju frågan om huruvida banan kan räknas som nedlagd eller ej, men det är ju lite komplicerat här. Nu har det funnits en trafikutövare som varit villig att rusta upp banan. Hade kommunen varit seriös hade man tagit diskussionen med utövaren om chanserna att uppnå målet och samtidigt skyddat sin egendom, dvs banan. Framförallt är det märkligt att man accepterat markstöld och att frågan om förändrade vattenflöden gäller om trummor satts igen men inte om hela diken tagits bort. Oavsett vems perspektiv man intar är hela den historien märklig eftersom en part är konsekvent inkonsekvent.


Man kan diskutera WFJ i evighet, varför gick det fel? vad ska man göra för att överleva? Jag tror att det var olyckan 1998 som var den utlösande faktorn för att WFJ nu sitter i klistret. Det tar årtionden av hårt arbete att bygga upp en järnvägsförening, men det räcker med en enda resa för att rasera den.

Sant igen. Om man tänker tanken på att det INTE hade varit någon urspårning 1998 så hade läget varit ett helt annat, ekonomiskt, tekniskt, banstandardmässigt osv. Relationen med kommunen hade säkerligen varit en helt annat eftersom man i lugn och ro hade kunnat bygga upp verksamheten och skapa den välfungerande verksamhet som kommuner brukar gilla. I klartext att motståndarna hade hamnat i en klar minoritet bland dem som bestämmer.

Just nu behöver man bara koncentrera sig på sommarens trafik och hoppas att den faller väl ut. Sen är det bara att vänta på årskiftet.

På ytan, ja. Bakom kulisserna måste ett stenhårt arbete pågå för att räda situationen. I slutet av året vet vi hur det gick.

Ante


Hela tråden:

 

powered by my little forum