Skånska vägskydd: Gyllebosjö 1957 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, August 08, 2009, 00:14 (5159 dagar sedan)

Vid Gyllebosjö på sträckan Kristianstad - Ystad fanns fram till 1957 bevakade fällbommar. 1955 konstaterade SJ att bevakningen kostade 7600 kr per år, och föreslog att bommarna skulle ersättas med automatiska signaler. Ett problem var att sikten skymdes av banvaktstuga, vaktkur, skog och skärning. Sikten skulle dock kunna förbättras genom att ta bort kuren, schakta ner skärningen och röja.

[image]

Länsstyrelsen gick med på att slopa bommarna, och den 15 maj 1957 togs de automatiska signalerna i bruk. Anläggningen hade besiktigats och godkänts redan den 2 april, detta i närvaro av signalmästaren från Ystad. Kanske är signalmästaren mannen med hatten på bilden ovan? Bussen som syns i bakgrunden skulle möjligen kunna vara en gammal SJ-buss som nyttjas som signalreparatörsbuss. Något annat tjänstefordon syns ju inte till - förutom den från många andra av tredje signalsektionens bilder välkända personbil som parkerats på föreskrivet avstånd från spåret på bilden nedan.

[image]
Till höger syns resultatet av den siktförbättrande trädröjningen

[image]
På bilden ovan syns banvaktstugan och den nedschaktade skärningen.

Tidtabellsboken del A från 1959 visar korsningens läge.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionen dnr 202/55

Plankorsningen och hållplatsen Gyllebosjö ligger numera vid Skånska Järnvägars linje Av Skånska Järnvägars linjebeskrivning framgår att "vakt bevakar". När jag omkring 1980 åkte med en dansk rälsbuss på sträckan fanns de automatiska vägskyddsanläggningarna kvar (kommer inte ihåg om detta gällde just Gyllebosjö eller om rälsbussen öht körde så långt södreut) men till- och frånkopplades av konduktören. SkJ hade haft för mycket problem med att spårledningar kortslöts obefogat eller av okynne, och därför var anläggningarna normalt urkopplade.


Hela tråden: