Tydlighet (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Ante på resa, torsdag, mars 13, 2008, 19:21 (5219 dagar sedan) @ Richard Loe

Låt oss nu vara tydliga. Banan är totalt kapade från och med årsslutet om inte ett nytt arendeavtal kommer till stånd. Frågan är inte hur mycket av banan vi ska bevara, frågan är hur ska vi rädda banan över huvudtaget?

Precis, det är det jag försöker säga.


För att göra det så måste föreningen övertala en skeptisk kommun att dom kan ta hand om banan och driva trafiken på ett säkert sätt, detta utifrån en situation där föreningen saknar trovärdighet i kommunens ögon. Bara då kommer arendet att förnyas, och bara då kan man börja satsa på att bevara hela banan.

Exakt. Och där måste man från föreningshåll var beredd att ompröva rätt mycket. Samma budskap och samma metoder som förut duger inte. Där har man ju påbörjat denna process.

Så hur övertalar man kommunen? Ja, det finns flera aspekter. Först, ett sammanhållen mediabudskap, där man inte öppet kritiserar andra utan i stället presenterar en positiv bild av det man vill uträtta (dvs inga klagande ledare i medlemstidningen som skickas till kommunen). För det andra, en genomtänkt projekt/handlingsplan för hur banan ska återuppbyggas och (viktigast av allt) hur den skall underhållas.

Vi tolkar ledaren helt olika. Som sagt, jag tolkar inte alls den som gnäll och krav på bidrag, snarare att man tar upp den andra partens tillkortakommanden vilket ingen tidigare talat om vilket missgynnat WFJ exempelvis i lokalpressen. Bilden generellt har ju hela tiden varit att kommunen tappat tålamodet med ett gäng som inget förmår osv. Att kommunen själva påverkat processen har ju ingen lyft fram alls och det är viktigt i opinionsbildning. Vad tror du Vastenabon tänker om det bara pratas om skräp, igenväxt bana, igensatta kulvertar etc? En annan vinkel måste in för att ha en chans att vinna lokalbefolkningens hjärtan. För det krävs ju. Tar man in i beräkningen att den stillatigande strategin inte fungerat under alla år kan det vara på sin plats att några blad tas från munnen. Det kan mycket väl bli som du tror man likväl kan det vara som en väckarklocka för oinsatta eller tveksamma kommunalpolitiker. Kom ihåg att det inte funnits så värst stort intresse för dialog från motparten heller, det kanske måste till något i den här stilen för att det ska hända något?


En projekt/handlingsplan för en sådan räddning måste vara realistisk, annars har den ingen trovärdighet i andras ögon (vare sig kommunen eller möjliga sponsorer) - och man ska börja med antagandet att man har samma antal aktiva medlemmar som nu (grund eller noll alternativet). Detta ger en grund för att beräkna hur mycket underhåll man mäktar med vilket i sin tur ger en fingervising på längden på banan. Tillhörande riskanalys bedömmer vad som händer om inkomster eller antalet aktiva medlemmar går ner. Nu så kan man göra en prognos om vad man klarar om antalet medlemmar och/eller inkomster går upp. Sedan så bedömmer man hur man kan uppnå dessa mål, vilket risker detta innebär och hur man hanterar dessa, och sätter ett mål för när detta ska vara klart. Vips så har man en robust plan som man kan presentera för alla - och som är trovärdig. Och detta går att göra, bara man sätter sig ner och tänker igenom vad man gör, hur man gör det, hur länge det tar och hur mycket tid de aktiva är beredda att lägga på verksamheten. Grundläggande verksamhetsledning. Eller?

Visst, inga konstigheter. Jag resonerar bara annorlunda. Allt du säger är korrekt men det finns en hake; den ringa trovärdigheten. Det måste till något mer utöver analysen ovan. I nuvarande läge kan WFJ producera den ena proffsiga analysen efter den andra, det kommer inte att bita på kommunen av två skäl. Det ena är att man inte anser att banan har någon plats i den turistverksamhet man vill ha i Vadstena. För det andra tror jag man anser att WFJ är en liten aktör, intressant för några få som man kan behandla därefter, jag tror inte Vadstenaakademin skulle behandlas på samma sätt. WFJ måste därför få hjälp utifrån och lokalt. Man måste få in WFJ i turismen i staden och man måste visa att banan kan ha ett stort värde för andra än ett par entusiaster i lokstallet. Det gör man bara genom att skapa allianser i trakten. Ju fler som talar för banans bevarande lokalt och som redan har väl fungerande verksamheter i staden desto svårare blir det att städa bort banan. Detta är vad jag förstår på gång. Dessutom måste medel tillföras för att man ska kunna rusta banan snabbare. Dessa medel lär inte komma från kommunen utan måste hittas någon annanstans.

Det som är det stora problemet är tidsaspekten. Det är allt eller inget och man har inte tid att fundera vilken strategi man ska välja. Dessutom finns det mycket känslor i detta, troligen på båda sidor.

Ante


Hela tråden:

 

powered by my little forum