Skånska vägskydd: Norra Markelags tångväg, Strandbaden (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, August 17, 2009, 00:20 (5422 dagar sedan)

Övergången låg på sträckan Kattarp - Mölle.

[image]

När dessa odaterade bilder togs fanns inga säkerhetsanordningar utöver kryssmärken och tavlor som indikerade stopplikt. Observera att det på banans ena sida finns två kryssmärken, antagligen pga anslutande väg, och att båda kryssmärkena satt på vägens högra sida.

[image]

I varje fall 1959 hade man installerat fällbommar. Detta framgår av tidtabellsboken del A. Bommarna manövrerades uppenbarligen från Strandbadens station. Detta gällde antagligen även bommarna vid Nyrup. I båda fallen anges i tidtabellsboken att infartssignalerna är beroende av fällbommarna, och därför normalt visar stopp när stationen är obevakad. Antagligen fanns vid dessa tillfällen en vägvakt på plats och fällde bommarna, så att infartssignalerna kunde visa kör

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: