Andra fordonsfördelningar (Fordon: allmänt)

av Johan Vinberg, lördag, mars 15, 2008, 19:50 (5220 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Om inga intriger förekom (vilket det inte gjort nu heller vad jag vet iaf - kanman övertala en lott att bli dragen?)

ehhh???


Var det bara vagnar? (inga udda lok eller motsv.)

Bara vagnareftersom elmotorvagnar och ellok var av föga intresse. Kvarvarande material som flakvagnar och finkor deklareraded Miö Nänzén att de skulle sparas som Ba-fordon och inte var till salu.

Hur många föreningar fick vara med å dela?

1:a omgången på RB
AGJ
GHJ
JTJ
SkLJ
ULJ
TjF
WFJ
(dåvarande VHVJ inbjöds att delta men avstod av ideologiska (!) skäl).

NKlJ -fördelningen
AGJ
GHJ
JTJ
SkLJ
ULJ
WFJ
samt Hagfors Järnvägsmuseum
(dåvarande VHVJ inbjöds på nytt att delta men avstod på nytt av ideologiska skäl).

2:a omgången på RB
AGJ
JTJ
ULJ
WFJ
RBv (som just bildats och hoppades kunna spara en 3-4 boiggievagnar)

GHJ och SkLJ bjöds in till förhandling men avböjde då de ansåg sig välförsedda sedan tidigare fördelning.
TjF och VHVJ - som vid denna tid var hårt sammanlänkade - inbjöds inte då VHVJ hade gått i konkurs och det rådde en osäkerhet om banans framtid.
Med facit i hand borde TjF ha inviterats till fördelningsmötet men jag gissar att de vid denna tid kände en viss osäkerhet inför framtiden ty det fanns kopplingar mellan RBv-aktiva och TjF:are och jag tror TjF kände till vad som var i görninmgen.

Nu blev det ju passvagnar ändå till alla...även till VHVJs efterföljkare SMAB...men det är ju en annan historia.

Hilsen
Johan


Hela tråden:

 

powered by my little forum