Kullavägen - V-signaler av huvudsignaltyp? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, augusti 31, 2009, 23:07 (3966 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Vägövergången bör ha hetat Ringstorpsvägen (och inte Ringetorpsvägen). Ringstorpsvägen är en av infartslederna från norr till stan. De två banvaktsstugorna intill övergången heter Ringstorp. Det är ca 1600 meter till Gyhult härifrån.

[image]
Ringstorpsvägen i dag (från Eniros Utsikt)

Då förstår jag; Ringstorpsvägen hette under en tid Kullavägen, och så hette även vägövergången under 1950-talet. Jag ser på en karta från ca 1950 att det är samma väg som på din karta.

Enligt tidtabellsboken del A från 1959 fanns det automatiska bommar. Övergången låg ca 1.4 km från korsningen i Gyhult.

[image]

Bilden ovan är antagligen tagen under första halvan av 1950-talet, innan automatiseringen. Vägvakten står i färdigställning vid spelet

[image]
När vinterbilden togs i februari 1958 hade nya bommar kommit upp och vägvaktskuren försvunnit. Tvåskenssignalen som syns till vänster om spåret (och motsvarande för andra riktningen en bit bortom vägen) är antagligen en V-signal av huvudsignaltyp, alltså med en vit och en röd ljusöppning. Alternativt kan det vara en vanlig huvudsignal med rött och grönt sken, sådana installerades fram till mitten av 1950-talet vid många helbomsansanläggningar som var automatiska eller manövrerades på större avstånd. S k signalplatser var då anordnade vid övergångarna, och det fanns ofta försignaler. Även efter att man slutat ordna nya sådana signalplatser sattes tvåskenssignaler upp vid många plankorsningar som automatiserades eller av andra skäl byggdes om. En orsak kan ha varit att anläggningarna projekterades flera år tidigare, när signalplatser fortfarande var på modet, en alternativ förklaring kan vara att en ensam V-signal av färgväxlartyp inte hade varit så väl synlig närkorsningen som i detta fall ligger i en kurva.

[image]

Ytterligare två bilder från tiden före automatiseringen. Det fanns både kryssmärkeslyktor och röda lyktor på bomrören, detta förstås på grund av att vägen var hårt trafikerad. Dessvärre är bilderna så dåliga att man inte ser om det finns några vridlyktor och bomsignalskärmar för signalering mot banan.

[image]

[image]
Slutligen ännu en bild från februari 1958. Bomstativet för den nya hitre bommen står nu till höger om vägen.

Bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum