Skånska vägskydd: Badhuset, Helsingborg (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, September 02, 2009, 21:44 (5133 dagar sedan)

[image]

Denna övergång korsade Helsingborgs färjestations bangårdsspår i norra delen av bangården. Linjen Ängelholm - Helsingborg går däremot på viadukten i bakgrunden. Att döma av trafikmärket var övergången endast tänkt för gångtrafik, men för att underlätta passagen när spåren var spärrade fanns även en gångbro.

Bommarna var synnerligen korta. På bortre bomstativet ovan finns en bomsignalskärm, däremot ingen bomlykta. Detta ansågs väl inte nödvändigt på en bangård. Bommarna tycks vara försedda med nedhängande galler. Alternativt har man stängt av övergången och placerat staketsektioner framför bommarna.

[image]

Eventuellt skymtar ett fällbomsvindspel utanför kuren till höger på bilden ovan

Båda bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och är tagna i februari 1958


Hela tråden: