Skånska vägskydd: Eskilstorp (Södervärn - Vellinge) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, September 15, 2009, 22:44 (5392 dagar sedan)

Ytterligare några bilder från Sveriges Järnvägsmuseum. Datum saknas, men med största sannolikhet är bilderna från 1950-talet.

[image]

Eskilstorp låg ungefär en km norr om Vellinge,och sköttes av lokal vägvakt. På kryssmärkesstolparna finns röda lyktor, och till höger på bilden ovan syns den fristående vridlyktan med tillhörande bomsignalskärm för signalering mot banan. Lyktans sken är avskärmat för att inte förvilla vägtrafikanter.

Tidtabellsboken del A från 1955 visar vägkorsningens läge.

[image]

Trots att vägvakten endast skötte den avbildade korsningen hade man investerat i fällbommar. Annars var det i sådana fall vanligt att man nöjde sig med grindar eller svängbommar. Vägens standard tyder inte ens med 1950-talsmått på att det var någon viktig huvudled, så det var knappast vägtrafikens omfattning som hade drivit fram bommarna. Jag tycker inte bilderna visar hur bommarna manövreras. Inget fällbomsspel eller trådledningar är synliga; eventuellt kan varje bom ha skötts lokalt från respektive fällbomsstativ, en annan möjlighet, som fanns vid en del anläggningar, var att veven satt på ett hjul på ena bomstativet varifrån det gick mekaniska trådledningar till andra bommens stativ.

[image]

Banvakt.se har uppgift om en banvaktstuga cirka 25 meter från vägen. Kanske är det banvakthuset som syns på en av bilderna?

Den 21 december 1959 kl 16.00 ersattes bommarna av automatiska ljus- och ljudsignaler. Ibruktagandet av den nya vägskyddsanläggningen var egentligen tänkt att ske den 11 december kl 15.00, men dagen innan beslöt man att skjuta upp det hela "på grund av otjänlig väderlek" [skrivelse från tredje distriktets signalingenjör till trafikinspektören i Malmö den 10 dec]. Omkring årsskiftet 1959/1960 gjordes även en del andra förbättringar av de signaltekniska anordningarna i Vellinge-området

Källa: SJ 3 signalsektion dnr 58/59, Göteborgs landsarkiv


Hela tråden: