Skånska vägskydd: Lövestad (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, September 23, 2009, 23:28 (5112 dagar sedan)

I en annan tråd nämndes att Lövestad på sträckan Eslöv - Tomelilla hade vägvakt i tjänst fram till nedläggningen 1981. Stationen var de sista åren ständigt obevakad, dvs det fanns ingen tågklarerare i tjänst, och just därför behövdes en vägvakt. Detta var kanske sista platsen på det svenska järnvägsnätet som hade en vägvakt som var anställd just som vägvakt, och inte kombinerade vägbevakandet med andra järnvägssysslor.

[image]

I november 1957 togs bilder (numera hos Sveriges Järnvägsmuseum) på stationens båda plankorsningar. De första tre bilderna visar korsningen benämnd Lövestad vid km 43+796 (Eslövs-änden av bangården)

[image]

Röda lyktor finns både på bomrören och på kryssmärkesstolparna. Mot banan signaleras det med en lågt placerad V-signal. Kanske togs bilderna just efter att dessa anordningar installerats? Det är säkerligen signalteknikernas bil som syns på flera av bilderna.

[image]

1957 lär väl bomanläggningarna ha manövrerats mekaniskt från fällbomsvindspel utanför stationshuset. På senare tid fanns emellertid elektriska F5-driv vid båda anläggningarna. Men de mekaniska bommarna med sina trevliga klockor fanns kvar. Jag vill minnas att vägvakten manövrerade bommarna från en manöverapparat i stationshusets förstuga.

[image]

Vägkorsningen Lövestad Kungsgård låg vid km 45+092, en bit utanför stationen åt Tomelilla-hållet.

[image]

Här fanns inga kryssmärkeslyktor, däremot röda lyktor på bomrören. Någon V-signal av normal typ fanns heller inte, däremot en äldre typ av signal som troligen fanns kvar från privatbanetiden. Anordningen syns något bättre på förstoringen nedan. Om man tittar noga på den bild som är tagen från vägen ser man att den egendomliga "V-signalen" har två ljusöppningar i båda riktningarna.
[image]


Hela tråden: