Skånska vägskydd: Ivarstorp - lång ledning och ovanlig signal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, September 29, 2009, 23:27 (5106 dagar sedan)

[image]

Bilder tagna i oktober 1957 vid Ivarstorp, km 45+489 på sträckan Malmö - Ystad.

[image]

Plankorsningen låg öster om Rydsgårds station, och bommarna manövrerades från stationen via en 1 100 meter lång mekanisk ledning. På bilden ovan skymtar man skivförsignalen till Rydsgård. Eftersom bomanläggningen låg på stort avstånd från stationen ansåg järnvägen förmodligen att det behövdes signalering mot banan. Vridlyktor eller andra signaler mot linjen var inte lagstadgade, så många enskilda järnvägar avstod från sådana signaler. Malmö - Ystad och en del andra järnvägsbolag i Skåne satte dock upp en sorts föregångare till de nutida V-signalerna vid en del vägkorsningar. Det är förmodligen en sådan signal vi ser på bilderna ovan, och på förstoringen:

[image]

Den dubbelsidiga tvåskenssignalen mot banan visade antagligen vitt resp rött sken. På bilderna ovan tycks det övre vita skenet vara synligt. I allmänhet placeras det röda skenet nedtill, vilket minskar risken för att snöbildning på skugghuvarna skymmer.

Det fanns röda lyktor på bomrören, men inga kryssmärkeslyktor

Häcken som fotografens skugga faller på (nedan) skymde sikten, och baningenjören hade alltsedan 1950 förgäves försökt få häckens ägare att göra sig av med sikthindret.

[image]

1958 föreslog distriktet att bommarna med sin underhållskrävande och allmänt besvärliga mekaniska ledning skulle ersättas av automatiska ljud- och ljussignaler. Någon minskad bevakningskostnad skulle detta inte innebära; det fanns andra bommar på stationen. De nya signalerna togs i bruk den 19 oktober 1960 kl 15.00. Då tillkom även en V-signal av standardtyp samt en V-försignal

[image]

På denna sida av banan räknade SJ med att utan problem kunna röja för att förbättra sikten

Källa: 3 signalsektionens handlingar, dnr 78/58, Göteborgs landsarkiv
Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: