Blinkande eller fast orange, dålig shuntning vid rälsbusstrafik (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, torsdag, oktober 01, 2009, 20:49 (4403 dagar sedan) @ MM

Intressant! Omvänd funktion jämfört med dagens V-försignaler med andra ord, som blinkar då vägtrafiken INTE är spärrad, och lyster fast då vägtrafiken ÄR spärrad.

ja, fast kontrollsignalerna var nog normalt släckta. I varje fall vid SJ var det så, och när vägtrafiken var spärrad kunde kontrollsignalen visa antingen fast eller blinkande brandgult sken! Kontrollsignalerna kom till när rälsbussar blev vanliga och det visade sig att dessa inte alltid kortslöt den spårledning som skulle koppla in varningssignaleringen. Trasslet med jordmagnetiska störningar som fick spårreläet att ibland dra även när spårledningen var belagd av tåg kan också ha inverkat. Men det dröjde innan SJ införde kontrollsignallyktor. EJ-banor i Skåne var föregångare, men i många fall avlägsnades alltså deras kontrollsignallyktor efter förstatligandet. Det fanns dock några trafiksvaga banor som trafikerades med ånglok endast under betkampanjen, för övrigt bara rälsbussar, och där problem med vägskyddens funktion för första morgonrälsbussen var så frekvent förekommande, att SJ inte tvekade att låta kontrollsignalerna sitta kvar


Hela tråden:

 

powered by my little forum