Handikappsanpassning - inget heltäckande... (Fordon: vagnar)

av Mattias Jansson @, tisdag, oktober 06, 2009, 23:38 (4403 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Håller med Kurt (faktiskt ;o))

Intressant att få ta del av erfarenheterna om tillgängligheten att kunna åka med i museifordonen.
Tyvärr är ju inte de anpassade för rullstolar eller rulator men det saknas dock inte vagnar som är fullt möjliga att anpassa utan att det varken blir för kraftig ombyggnad/dyrt eller inverkar störande på utseende.....
Vilket är det lämpligaste sättat att borda ett tåg med rullstol tex?
Lyft/ramp/hiss??
Vilken bredd är önskvärd? (finns säkert en standard men detta är mer en "kund" fråga)
Hur mycket plats behöver man runt sig i tåget?
Bordshöjd?
mm

Mycket svårt att säga generellt; själv är jag synnerligen mobil i min rullstol och har helt oplanerat lyfts av och på en hemskans massa tåg i en hemskans massa länder, men jag har också åkt en del museibanor. I Skara var det ombordlyftning som gällde; min stol kom lätt in i en av de vanliga boggieträvagnarna.
På banan Chemin de Fer des Trois Vallées i södra Belgien som jag har visat bilder ifrån tidigare så hade man en resgodsvagn som man försett med lyft och den kunde då hysa alla slags rullstolar, även tunga elgrejer. Och ska man kunna ta emot alla så är det nog i princip det enda möjliga alternativet. Vad gäller bredd tror jag knappt att det finns några normala stolar vare sig manuella eller elektriska som inte kommer igenom 90 cm (min är 54 och fixar även kontinentaleuropeiska korridorer, fast det är bokstavligen på millimetern), men även det pekar på att det nog bara är kombinerad resgods- och personvagn eller något i den stilen som kommer ifråga om man verkligen ska kunna ta emot alla.

Håller man sig till folk i manuella stolar av relativt modesta dimensioner och vikter (upp till, säg 80-85 kg för hela ekipaget) så är min erfarenhet att det i de flesta länder brukar dyka upp hjälpsamma starka karlar och hiva ombord en och det är sällan ens ett problem. (Men det är klart, i det planeringstokiga Sverige kan man nog inte låta saker gå för så lösa boliner.)


Hela tråden:

 

powered by my little forum