Vägskydd med "flaxsken" av tidig typ - Nyby (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, October 28, 2009, 23:54 (5077 dagar sedan)

Vid Nyby nära Laholm installerades 1950 en automatisk helbomsanläggning av ny typ. Ljussignalerna mot vägen fick kastljus ("flaxsken" ) av den typ som något år tidigare föreslagits av 1948 års utredning angående järnvägskorsningar. Förringningstiden var endast fem sekunder.

Inledningsvis var det mycket problem med anläggningen. Man tvingades ha vägvakt vid platsen, och måste därför sätta upp en kaminförsedd kur. Anläggningen modifierades vid flera tillfällen, och drifsäkerheten blev acceptabel. 1958 tyckte man på SJ:s tredje distrikt dock att det var dags att byta ut anläggningen mot en fällbomsinstallation av standardtyp.

Redan i oktober 1957 hade man varit vid Nyby och tagit ett par dessvärre dåliga bilder:

[image]
Skärmen som skall hindra att lokföraren distraheras av de röda "flaxskenen" gör det svårt att tydligt se ljusanordningarna på kryssmärkesstolpen.

[image]
På undre bilden syns signalen något bättre.

Den 27 juni 1960, kl 10.30, togs anläggningen ur bruk och ersattes av manuell bevakning. Klockan 16 samma dag driftsattes en ny anläggning. Den omfattade även en V-försignal, gällande för tåg med jämna nummer. Nästa dag tog man i bruk en automatisk ljus- och ljudanläggning vid Nyby norra, ungefär en halv kilometer norr om Nyby.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från SJ arkiv, framför allt tredje signalsektionen dnr 6/57


Hela tråden: