Tolkningshjälp karta säkerhetsplan (Signaler/säkerhet)

av S-O Strand @, Herrljunga, måndag, mars 24, 2008, 20:34 (4277 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Vad betyder »ö-väg« rent ut och vad är skillnaden gentemot tågväg?

De svarta vinklarna vid växlarna antar jag betyder att de kan manövreras från ställverket alt att de är signalberoende, men vad betyder de vita dito: (klot)växlar som inte kan manövreras från ställverket?

De svarta streckade linjerna antar jag är tågspår och övriga sidospår.

Det här är en sk ö-vägsritning. De streckade spåren betecknar spår som ingår i Lö-systemet dvs uppmätta och godkända för att framföra vagn med överskjutande lastprofil på. Det var vanligt att det på telegram för specialtransport stod "Tåget skall framföras på ö-väg". Ibland angavs en specifik väg enligt ö-vägstabellen.
Jag har en tjock lunta med sådana här ö-vägsritningar från 1970-talet på stationer i Västsverige, och där är alla växlar svartmålade, både motor- och klotväxlar. Så jag vet inte varför vissa växlar är vita här.

Specialtransportföreskrifterna är ju betydligt mer detaljerade och sofistikerade idag.
St


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum