Skånska vägskydd: Klastorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, October 29, 2009, 22:51 (5076 dagar sedan)

På väg från Gärsnäs till Simrishamn ligger Klastorp. I oktober 1957 tog tredje signalsektionen några bilder på den automatiska ljus- och ljudsignalanläggningen:

[image]

[image]

Hastighetstavlan indikerar slutet på den nedsättning till 80 km/h som började vid Sextorp. Nedsättningen motiverades av att den drygt 700 meter långa spårledningen mellan de två plankorsningarna var för kort för att ge tillräcklig förvarning om tågen höll normal linjehastighet.

[image]

Bara några år tidigare var anordningarna avsevärt mer primitiva. Bilderna nedan är eventuellt tagna 1953, men säker datering saknas:

[image]

[image]

De grindar som syns här sköttes antagligen inte av vägvakt, utan var nog avsedda att stängas och öppnas av vägfarande.

[image]

Kanske togs bilderna närmast ovan omedelbart innan ljus- och ljudsignaler installerades, så att korsningen fick det utseende som framgår av de följande tre bilderna? Inte heller dessa bilder har någon datumuppgift:

[image]

Bakgrundsskärmar har ännu inte monterats på ljussignalerna

[image]

Här syns ingen hastighetstavla, den kom säkerligen till när vägskyddsanläggningen vid Sextorp installerades och det blev enklast att förkorta ena spårledningen

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: