Skånska vägskydd: Tommarp; spärrbommar! (Signaler/säkerhet)

av Hans W, Friday, October 30, 2009, 22:50 (5371 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving


[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Tommarp_frb1_5711.JPG[/img]

På det ena fällbomsstativet finns en bomsignalskärm och en vridlykta för signalering mot banan. Andra stativet skyms av det stora skjulet, så där fanns istället en mellan spåren placerad fristående bomsignalskärm med intregrerad lykta. En likadan signal fanns i [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=40693]Smedstorp[/link]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Tommarp_frb2_5711.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Mycket intressant är att man här har två spärrbommar så sent som 1957. Hur länge förekom sådana över huvudtaget?
Ur 1916 års banlära framgår: " Spärrbommar anskaffas numera sällan eller aldrig till nyanläggningar, enär de äro ohandterliga, taga stort utrymme i anspråk för manövreringen, samt mera effektiva spårspärrkonstruktioner finnas."

Vilken typ av ställverk hade stationen då? Växlarna som syns är ju låsta med hänglås och så säkert även spärrbommarna.


Hela tråden: