Skånska vägskydd: Gladsaxvägen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, October 31, 2009, 22:50 (5075 dagar sedan)

[image]

Denna korsning ligger i östra änden av Tommarp

Hastighetsbegränsningen för vägtrafiken upphörde precis före övergången

Titdtabellsboken del A från 1957 visar korsningens läge på linjen Gärsnäs - Simrishamn

[image]

I november 1957 togs dessa bilder av den mekaniska helbomsanläggningen

[image]

Tommarp hade envingade infartssignaler fram till 1960. Det var därför samma signalbild för infart på båda tågspåren, och hastigheten vid stationen var nedsatt till 40 km/h. 1960 tillkom ett centrallås för att möjliggöra obevakad körning och semaforerna ersattes då med ljussignaler. Senare under 1960-talet automatiserades bommarna och Tommarp gjordes om från station till lastplats.

[image]

Vridlykta och bomsignalskärm på högra fällbomsstativet

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: