Skånska vägskydd: Järrestad (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 01, 2009, 23:07 (5073 dagar sedan)

[image]

Järrestad var en station mellan Tommarp och Simrishamn. En mulen novemberdag 1957 dokumenterades den mekaniska helbomsanläggningen. Bilden ovan är tagen norrut.

[image]

Samma väg i riktning söderut. En V-signal skymtar till höger på bilden ovan. Möjligen kan signalteknikernas närvaro bero på att man just satt upp denna signal. På ena fällbomsstativet syns en vridlykta och bomsignalskärm, vilket egentligen inte borde behövas när V-signal finns. Denna bom var dock placerad långt från närmaste spår, så vridlyktan kanske främst var av värde för vägtrafikanterna. På andra bommen fanns istället en röda lykta på bomröret. Denna lykta lyste antagligen åt båda håll, vilket tillsammans med vridlyktan antagligen gav acceptabel signalering mot vägen.

[image]

Bilden ovan är tagen österut. Bomklockor fanns på båda fällbomsstativen. Den mekaniska ledningen med signalspännverket till höger går till den envingade infartssignalen.

[image]

Västerut. Tåg på väg in från Gärsnäs kunde med hänsyn till kurvan vid infarten kanske ha nytta av vridlyktan/bomsignalskärmen långt ut till höger. Det bör dock ha varit svårt att få lyktan att visa konsekvent sken mot tåg som befann sig på långt avstånd.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: