Skånska vägskydd: Bjärsjö (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 02, 2009, 22:22 (5084 dagar sedan)

[image]

Ett par kilometer öster om Järrestad låg håll- och lastplatsen Bjärsjö med sin T-semafor. De odaterade bilderna kanske togs 1957, samma år som många andra plankorsningar på sträckan Malmö - Simrishamn dokumenterades?

[image]

Bommarna sköttes av vägvakt, som uppenbarligen höll till i den kaminrörsförsedda kuren nära semaforen.

Vridlyktor på båda bomstativen och bomsignalskärm på i varje fall ena stativet. V-signalen ser ut att vara släckt, kanske är den nyuppsatt och ännu inte tagen i bruk? Vridlyktorna kan nog behövas för signalering mot vägen; det finns varken kryssmärkeslyktor eller lyktor på bomrören.

[image]

Bilderna är från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: