Skånska vägskydd: Truckvägen i Malmö. Sexskens huvudljussignal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 05, 2009, 21:57 (5341 dagar sedan)

Återigen några bilder från sträckan Malmö - Simrishamn, men nu en vägövergång nära banans utgångspunkt vid Lundavägen i Malmö. Linjen anslöts ju 1953 till KOntinentalbanan vid Lundavägen. Därmed försvann den lågt liggande sträckningen via Östervärn med dess plankorsningar med gator. I mars 1959 tog tredje signalsektionen två bilder för att dokumentera ljudsignalanläggningen.

[image]

Ringklockorna är monterade på kryssmärkesstolpar av räler.

Truckvägen låg uppenbarligen precis vid infartssignalen till Lundavägen. Signalen har sex ljusöppningar, vilket behövdes om en signal skulle kunna visa tre gröna sken och även ha en gul "sidotågvägslykta" för försignalering "vänta 40".

På nedre bilden syns till vänster om spåret en rektangulär tavla med kryss. Detta skulle kunna vara baksidan på en grön bansignaltavla som satts upp på grund av något tillfälligt behov av varsam körning. Att tavlan inte placerats till vänster om spåret kan möjligen bero på att reläkuren och signalen skulle kunna skymma tavlan

[image]

Jag vet inte om Truckvägen var ett officiellt vägnamn eller om det snarare definierade vägen som en passage för truckar in och ut på det uppenbarligen inhägnade området. Om det handlade om bullriga förbränningsmotordrivna truckar kunde det kanske varit lämpligt att komplettera ringverksanläggningen med ljussignaler? Det finns dock en vaktkur på bilden, kanske hade vakten där, utöver inpasseringskontroll, även till uppgift att varna truckförarna när ringverket ljöd?

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: