Skånska vägskydd: Kyrkheddinge (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 12, 2009, 21:30 (5335 dagar sedan)

[image]

Kyrkheddinge station mellan Staffanstorp och Dalby hade 1957 förreglade infartstågvägar endast när platsen var obevakad. 1959 hade Kyrkheddinge nedgraderats till håll- och lastplats, men den manuella fällbomsanläggningen var kvar.

[image]

Att båda bomstativen är placerade på samma sida av vägen kan bero på att man velat undvika problem med kanal under vägen för den mekaniska ledningen.

Signalering mot banan med den fristående vridlykta och bomsignalskärm som syns på bilden ovan (och även på övriga bilder om man tittar noga)

[image]

banvakt.se har uppgift om en banvaktstuga i Kyrkheddinge, och det är möjligen den stugan som syns på bilden. Banvaktstugan skulle dock ligga 35 meter från vägkorsningen, och här ser avståndet ut att vara mindre

Bilderna är från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: