Skånska vägskydd: Dalby västra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, November 13, 2009, 23:38 (5333 dagar sedan)

I november 1957 togs dessa bilder, som numera finns på Sveriges Järnvägsmuseum:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frv1_5711.JPG
[/img]

Att båda fällbomsstativen står på samma sida av vägen (och inte assymetriskt som är den vanligaste placeringen) beror antagligen på teleledningarna. Dessutom medförde placeringen att man slapp dra de mekaniska ledningarna för ena bommen under vägen. Däremot måste förstås trådledningarna till infartssignalen passera under körbanan.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frv2_5711.JPG
[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frb1_5711.JPG
[/img]

Det är långa skuddstrutar på kryssmärkeslyktorna. Sådana långa strutar användes annars mest på automatiska gasljussignaler

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frb2_5711.JPG[/img]

Signalering mot banan med fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm


Hela tråden: