Vaktkur? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 09:17 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Bilderna finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum


Kan det inte ha varit en vaktkur för bomvakten?

Jag skulle gissa att bommarna vid den tid när bilden togs sköttes från central punkt nära stationshuset, men från början fanns väl antagligen grindar vid övergångarna i bangårdsändarna, och infartssignalerna var väl troligen lokalställda. Då kunde det varit motiverat med en kur för den som skötte grindar, växlar och infartssignaler. Jag har dock inte på några andra bilder från svenska stationer sett så kraftigt byggda kurar för dessa ändamål. Oftast har man haft en enkel träbyggnad med i bästa fall en kamin, en stol och ett bord. När manöverorgan för signaler mm varit monterade inne i huset, och det alltså rört sig mera om en ställverksbyggnad, har däremot tegelkonstruktion varit vanlig. Dock har sådana hus nästan alltid varit rikligt försedda med fönster, detta förstås för att underlätta för vakten att inspektera hinderfriheten på spåren.

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren


Hela tråden: